İşletme Defteri

İşletme defterine tabi mükellefinizin gelir / gider hareketlerini hesap kodu bazında detaylandırabilir ve bu hesapların hareketlerini raporlayabilirsiniz.

Hesap kodu bazında işlem tiplerini ön değer olarak belirleyebilirsiniz.

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile mükellefinizin hareketlerini işlem tipi bazında detaylandırabilir, raporlarınızı işlem tiplerine göre alabilirsiniz.

İşletme Defteri, gelir / gider hareketlerini tek ekran üzerinden çok pratik bir şekilde girebilirsiniz.

Gelir / gider hareketlerini ekstra bir filtreleme ihtiyacı duymadan Tüm Kayıtlar, Sadece Bugün, Sadece Bu Hafta, Sadece Bu Ay Girilen kayıtlar şeklinde listeleyebilirsiniz.


Pratik filtreleme imkânı ile kayıtlı gelir / gider hareketlerini sütun bazında ayrı ayrı filtreleyebilirsiniz.

İşletme defteri hareket giriş ekranında Sütun Düzenleme Yardımcı Ekranı ile istediğiniz sütunu anında ekrandan çıkarabilir veya çıkartılmış olan bir sütunu tekrar ekrana ekleyebilirsiniz.

Daha önceden girmiş olduğunuz gelir / gider hareketlerini istediğiniz sütun veya sütunlara göre gruplayabilirsiniz.

Gelir / gider hareketleri kayıt giriş ekranına ait görüntü stilini dilediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz.

Tek tuşla filtrelemiş olduğunuz kayıtların alt toplam bilgilerini alabilirsiniz.

İşletme defteri hareket giriş ekranından çıkmadan. Ekran listelenen kayıtları Microsoft Excel, XML, HTML ve Text (Metin Dosyası) formatlarına transfer edebilirsiniz.


Mükellefinize ait demirbaş kartlarının takibini çok kolay bir şekilde kayıt altına alabilir ve Amortisman Defterini hazırlayabilirsiniz.

İşletme Defter dökümünü geniş ve dar olarak alabilirsiniz. İşletme defteri raporunu Microsoft Excel ve HTML formatlarında raporlayabilirsiniz.

İşletme Hesap Özeti İle Mükellefinizin Kâr / Zarar durumunu anında raporlayabilirsiniz.

KDV Özeti Raporu ile Mükellefinizin Ödenecek ve İlave Edilecek KDV durumunu anında raporlayabilirsiniz

Hesap Ekstresi ile açmış olduğunuz hesap kartlarının hareketlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.
 

Muhasebe

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formları alabilirsiniz.

Hesap planı kod yapısını hesap seviyeleri bazında düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazında istenilen tüm raporları alabilirsiniz.

Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayırma, fiş bakiyesi eşitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporları TL ve istenen  döviz cinsi bazında alabilir, kur farklarını ve enflasyon düzeltme farklarını izleyebilirsiniz.


Mali Müşavirlik Programı


Faturalara ait KDV bilgilerinin otomatik veya manuel girişlerini yapabilir, İndirilecek KDV Listesi dökümlerini alabilirsiniz.

Yansıtma tablosu tanımları sayesinde, yansıtma işlemlerini istenilen tarihler arasında yapabilir, dönem sonu kapanış işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İstenilen tarih aralığında TL ve istenen döviz cinsine göre konsolide mizan alabilir, şirketler arası konsolidasyon sağlayabilirsiniz.

Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayısı, borç/alacak eşitliği gibi istatistiki bilgiler alabilirsiniz.

Girişi yapılan kayıtlara göre Enflasyon Düzeltme Muhasebesi yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası raporlarını alabilirsiniz.

Rapor ve form üretici sayesinde, kullanıcı isteğine bağlı olarak sınırsız sayıda rapor ve form hazırlayabilirsiniz.

Hızlı bilgi girişlerini sağlamak amacıyla fiş açıklama tanımları yapabilir, daha önce girilen fişleri farklı bir tarih ve şirkete kopyalayabilirsiniz.

Diğer modüllerden yapılan entegrasyonlarda, muhasebe fişine gelmesini istediğiniz entegrasyon açıklamalarını tanımlayabilirsiniz.

Muhasebe saplarının grafiklerini alabilirsiniz.


İşletme Defteri


İşletme defterine tabi mükellefinizin gelir / gider hareketlerini hesap kodu bazında detaylandırabilir ve bu hesapların hareketlerini raporlayabilirsiniz.

Hesap kodu bazında işlem tiplerini ön değer olarak belirleyebilirsiniz.

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile mükellefinizin hareketlerini işlem tipi bazında detaylandırabilir, raporlarınızı işlem tiplerine göre alabilirsiniz.

İşletme Defteri, gelir / gider hareketlerini tek ekran üzerinden çok pratik bir şekilde girebilirsiniz.

Gelir / gider hareketlerini ekstra bir filtreleme ihtiyacı duymadan Tüm Kayıtlar, Sadece Bugün, Sadece Bu Hafta, Sadece Bu Ay Girilen kayıtlar şeklinde listeleyebilirsiniz.Pratik filtreleme imkânı ile kayıtlı gelir / gider hareketlerini sütun bazında ayrı ayrı filtreleyebilirsiniz.

İşletme defteri hareket giriş ekranında Sütun Düzenleme Yardımcı Ekranı ile istediğiniz sütunu anında ekrandan çıkarabilir veya çıkartılmış olan bir sütunu tekrar ekrana ekleyebilirsiniz.

Daha önceden girmiş olduğunuz gelir / gider hareketlerini istediğiniz sütun veya sütunlara göre gruplayabilirsiniz.

Gelir / gider hareketleri kayıt giriş ekranına ait görüntü stilini dilediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz.

Tek tuşla filtrelemiş olduğunuz kayıtların alt toplam bilgilerini alabilirsiniz.

İşletme defteri hareket giriş ekranından çıkmadan. Ekran listelenen kayıtları Microsoft Excel, XML, HTML ve Text (Metin Dosyası) formatlarına transfer edebilirsiniz.


Mükellefinize ait demirbaş kartlarının takibini çok kolay bir şekilde kayıt altına alabilir ve Amortisman Defterini hazırlayabilirsiniz.

İşletme Defter dökümünü geniş ve dar olarak alabilirsiniz. İşletme defteri raporunu Microsoft Excel ve HTML formatlarında raporlayabilirsiniz.

İşletme Hesap Özeti İle Mükellefinizin Kâr / Zarar durumunu anında raporlayabilirsiniz.

KDV Özeti Raporu ile Mükellefinizin Ödenecek ve İlave Edilecek KDV durumunu anında raporlayabilirsiniz

Hesap Ekstresi ile açmış olduğunuz hesap kartlarının hareketlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.


Serbest Meslek Defteri


SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile Serbest Meslek mükellefinizin gelir / gider hareketlerini hesap kodu bazında detaylandırabilir ve bu hesapların hareketlerini raporlayabilirsiniz.

Hesap kodu bazında işlem tiplerini ön değer olarak belirleyebilirsiniz.

SentezMüşavir tarafından ilk kurulumda otomatik olarak yüklenen stopaj oranlarını veya açıklarını değiştirebilir veya yeni stopaj tanımlaması yapabilirsiniz.


Mükellefinizin hareketlerini işlem tipi bazında detaylandırabilir, raporlarınızı işlem tiplerine göre alabilirsiniz.

Serbest Meslek Defteri gelir / gider hareketlerini tek ekran üzerinden çok pratik bir şekilde girebilirsiniz.

Gelir / gider hareketlerini ekstra bir filtreleme ihtiyacı duymadan Tüm Kayıtlar, Sadece Bugün, Sadece Bu Hafta, Sadece Bu Ay Girilen kayıtlar şeklinde listeleyebilirsiniz.

Pratik filtreleme imkânı ile kayıtlı gelir / gider hareketlerini sütun bazında ayrı ayrı filtreleyebilirsiniz.

Serbest meslek defteri hareket giriş ekranında Sütun Düzenleme Yardımcı Ekranı ile istediğiniz sütunu anında ekrandan çıkarabilir veya çıkartılmış olan bir sütunu tekrar ekrana ekleyebilirsiniz.

Daha önceden girmiş olduğunuz gelir / gider hareketlerini istediğiniz sütun veya sütunlara göre gruplayabilirsiniz.

Gelir / gider hareketleri kayıt giriş ekranına ait görüntü stilini dilediğiniz biçimde değiştirebilirsiniz.

Tek tuşla filtrelemiş olduğunuz kayıtların alt toplam bilgilerini alabilirsiniz.

Serbest meslek defteri hareket giriş ekranından çıkmadan. Ekran listelenen kayıtları Microsoft Excel, XML, HTML ve Text (Metin Dosyası) formatlarına transfer edebilirsiniz.

Mükellefinize ait demirbaş kartlarının takibini çok kolay bir şekilde kayıt altına alabilir ve Amortisman Defterini hazırlayabilirsiniz.

Serbest meslek defter dökümünü geniş ve dar olarak alabilirsiniz. Serbest meslek defteri raporunu Microsoft Excel ve HTML formatlarında raporlayabilirsiniz.

Serbest meslek defteri gelir / gider hareketlerini ayrı ayrı raporlayabilirsiniz.

Girilmiş olan gelir kayıtlarından anında kesinti listesi raporu hazırlayabilirsiniz.

Hesap Ekstresi ile açmış olduğunuz hesap kartlarının hareketlerini detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.


Beyanname


Beyanname modülü ile elektronik ortamda beyannameler düzenleyerek (kdv1, kdv2, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi) ödenecek vergileri hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

KDV-1 beyannamesi ile gerçek usulde vergilendirilen tüm mükellefler / vergi sorumluları beyannamelerini düzenleyebilecekler, e-beyanname yöntemi ile internet ortamından hızlı bir şekilde gönderebileceklerdir.

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile ücret bordroları üzerinde kesilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi­nin bağlı bulunulan Vergi Dairesine bildirilmesi ve ödenmesi için Muhtasar beyannamesini kullanabilirsiniz.

Ticari kazanç sahipleri ve serbest meslek erbapları için hazırlanan geçici vergi beyannamesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine ait beyannameler düzenleyebileceksiniz.Kurumlar vergisi beyannameleri düzenleyebilirisiniz.

Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin ek dosyalarını oluşturabilirsiniz. Excellent Muhasebe programı entegresi ile fatura ve gelir tablosu bilgilerine otomatik olarak ulaşabilir işlemlerinizi tek bir tuş ile yapabilirsiniz.

Excellent ERP programı ile entegre çalışıldığı takdirde tüm beyannamelerin istenilen alanlarına istenilen bilgileri muhasebeden otomatik olarak getirtebilrsiniz. Böylece muhasebeye daha önce girmiş olduğunuz bilgileri yeniden tanımlamak zorunda olmadan çekebilirsiniz.

Mal ve Hizmet Alım ve Satışlarına ilişkin bildirimler düzenleyebilir. Firma bazında mutabakat formları hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Excellent muhasebe programı entegresi ile Alış/Satış faturalarına veya muhasebe kayıtlarına ulaşarak BA/BS formlarını manuel olarak girmenize gerek kalmadan otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Oluşturulan formları paketleme işlemine sokarak e-mail yolu ile gönderebilirsiniz.

Oluşturulan tüm beyannameleri, istenilen formatta xml dosyalarını oluşturarak tek bir tuş ile internet ortamından gönderebilirsiniz.Demirbaş

Mali Müşavirlik Programı ile her demirbaş için kart açarak demirbaş alış bilgileri, satış bilgileri, giriş maliyeti bilgilerini tanımlayabilirsiniz.

Demirbaş alış kaydı, amortisman tahakkuku, demirbaş gider girişlerini ve satış işlemlerini yapabilirsiniz.

Demirbaşlar için grup ve bölüm tanımlaması yapabilir, grup ve bölüm bazında tüm demirbaş raporlarını alabilirsiniz.

Enflasyon düzeltme işlemi sonucu oluşan düzeltme farklarını raporlayabilir, muhasebe entegrasyonu sayesinde düzeltme farkı mahsubunu otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Amortisman defteri, alış/satış raporları, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylı ve kümülatif olarak demirbaş grubu ve bölümü bazında alabilirsiniz.


Personel

Siciller için kart açarak, özlük ve ücret bilgilerini tanımlayabilir, her sicilin kendi resmini kart üzerinde izleyebilirsiniz.

Ücret ödemeleri, aylık, günlük ve saat bazında yapılacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabiliriz.

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile ek ödeme ve kesintilerinize özel formüller ekleyebilir, ödeme ve kesintilerinizi tahakkuk ve bordro işlemlerine otomatik yansıtabilirsiniz.


Departman bazında işçi takibi yapabilir, kişilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz.

Ay sonu devri yapabilir, istenildiği takdirde ay sonu devrini geri alabilirsiniz.

Rapor ve form üretici sayesinde kullanıcı isteğe bağlı olarak sınırsız rapor ve form dizayn edebilirsiniz.

SSK E-Bildirge işlemini program içerisinde otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bankadan ödemelerin yapılması için banka ödeme bilgileri hazırlayıp, elektronik ortamda üretebilirsiniz.


Ofis Otomasyon

SentezMüşavir tarafından ilk kurulumda otomatik olarak yüklenen listeleyebilirsiniz. Vergi kodlarını değiştirebilir veya yeni vergi kodu ilavesi yapabilirsiniz.

Toplu olay tanımlama ekranı sayesinde bir veya birden fazla mükellefinizi belirli aralıklarda tekrar eden ödeme veya tahakkuk olay kaydı girebilirsiniz.

Olay tanımlamalarınızı günlük, haftalık ve aylık periyotlar bazında yapabilirsiniz.

Toplu olay tanımlaması sırasında tatil gününe denk gelen olaylarla ilgili otomatik ayarlama yapabilirsiniz (Olayın önceki iş gününde veya sonraki iş gününde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz).

Her bir olay için ayrı ayrı hatırlatma zamanı belirleyebilirsiniz.


Olay İzleme ekranı sayesinde gerçekleşecek olan olayları Microsoft Office Outlook Takvim uygulaması tarzında takip edebilirsiniz.

Olay raporlama görünümlerini, Gün, Çalışma Haftası, Hafta, Ay, Saat ve Yıl formatlarında ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

Olay İzleme ekran tasarımını standart veya ajanda görünümü şeklinde belirleyebilirsiniz.

Kayıtlı olayları ekrandan çıkmadan Microsoft Excel, XML, HTML ve Text (Metin Dosyası) formatlarına transfer edebilirsiniz.

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile kayılı olaylarınızı SentezMüşavir à Microsoft Office Outlook Takvim veya Microsoft Office Outlook Takvim à SentezMüşavir olacak şekilde senkronize edebilirsiniz.

Kayıtlı olayları, Gün, Çalışma Haftası, Hafta, Ay, Saat ve Yıl formatından yazdırabilirsiniz.

Olayları listeleme bölümünde bulunan Sütun Düzenleme Yardımcı Ekranı ile istediğiniz sütunu anında ekrandan çıkarabilir veya çıkartılmış olan bir sütunu tekrar ekrana ekleyebilirsiniz.

Daha önceden girmiş olduğunuz olay kayıtlarını istediğiniz sütun veya sütunlara göre gruplayabilirsiniz.


Yönetim

Genel Program Parametreleri ile tüm mükelleflerinizde geçerli olacak olan küsurat, para birimi, kdv oranları vb. tanımları gerçekleştirebilirsiniz.

Şirket kartları ile mükellef tanımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcı kartları ve esnek yetkilendirme ekranı sayesinde çalışanlarınızın kullanıcı tanımlarını ve program üzerindeki yetkilerini belirleyebilirsiniz.

Muhasebe, Enflasyon ve Sabit Kıymet parametreleri ile Defteri Kebir’e tabi mükelleflerinizin parametre tanımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Personel parametreleri ile mükelleflerinizin personel tahakkukları ile ilgili parametrik tanımları gerçekleştirebilirsiniz.

Form tanım ekranları sayesinde ihtiyacınız olan formları çok pratik ve hızlı bir şekilde hazırlayabilir form çıktılarınızı nokta vuruşlu veya grafik yazıcılardan alabilirsiniz.

İşlem İz Takipçisi ekranı sayesinde kayıtlı kullanıcıların modüller üzerinde gerçekleştirdiği, kayıt, güncelleme ve iptal işlemlerini raporlayabilirsiniz .
   

Muhasebe

SentezMüşavir Mali Müşavirlik Programı ile muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formları alabilirsiniz.

Hesap planı kod yapısını hesap seviyeleri bazında düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazında istenilen tüm raporları alabilirsiniz.

Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayırma, fiş bakiyesi eşitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporları TL ve istenen  döviz cinsi bazında alabilir, kur farklarını ve enflasyon düzeltme farklarını izleyebilirsiniz.

 
Download


Mali Müşavirlik Programı

SentezMÜŞAVİR Müşavirlik Programının
demo sürümünü bilgisayarınıza yükleyip
deneyebilirsiniz.

Mali Müşavirlik Programı

SentezMÜŞAVİR demosunu
web üzerinden online olarak
denemeye başlayın.

Mali Müşavirlik Programı
    
   

Kampanya


Mali Müşavirlik Programı

   SentezMÜŞAVİR Müşavirlik
   Programı 250 TL + KDV
   başlayan fiyatlarla...